Deklaration

Deklarationer

Både privatpersoner och företagare har en skyldighet att följa de lagar och förordningar som gäller. Det är Skatteverket som ansvarar för att de deklarationer som förväntas lämnas in av oss inkommer till dem i rätt tid.

Vi hjälper gärna till med att upprätta följande deklarationer:

• inkomstdeklaration med diverse bilagor, för både företag och privatpersoner
• momsdeklaration
• uppbördsdeklaration, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för anställda
• preliminär inkomstdeklaration (beräkning av f-skatt)

Vi kan även hjälpa till med att upprätta andra deklarationer t ex försäljning av småhus eller aktier, K10-blanketten (utdelning i fåmansföretag), skatte- och avgiftsanmälan vid start av företag osv samt övriga blanketter och deklarationer till både myndigheter och andra företag.

Välkommen att kontakta oss för mer info och/eller bokning av tid!