Ekonomitjänster

Regenzia ekonomi & bokföring AB

Bokföringstjänster

Vi hjälper dig gärna med att upprätta din bokföring på ett korrekt sätt enligt de krav som bokföringslagen kräver. Vi tycker det är viktigt att arbeta med enkla rutiner runt din bokföring och det som vi ser som minst lika viktigt är att vi ser till att du förstår din bokföring. Läs mer under Redovisningstjänster.

Deklaration

Oavsett om du är företagare eller privatperson hjälper vi dig gärna att upprätta olika typer av deklarationer. Läs mer under Deklarationer.

Löner och personal

Oavsett om du har en eller 50 anställda ställs det stora krav på dig när det gäller din löne- och personaladministration. Reglerna runt löner och personal är oftast komplicerade och inte helt lätt att förstå sig på. För att ta del av vad vi kan hjälpa dig med läs mer under Löner och personal.

”Bokföra själv”

Med denna tjänst ansvarar du själv för din bokföring, fakturering och lönehantering m.m löpande under året. Vi bistår dig med kvartalsvis avstämning av din bokföring (för rätt momsinbetalning), telefonsupport, nyhetsinformation, skatteplanering, bokslut och årsbokslut/årsredovisning till ett fast årspris med debitering månadsvis (12 gånger). Läs mer under ”Bokföra själv”.

 

Bokslut och årsredovisning

Oberoende av vilken företagsform du bedriver ditt företag i hjälper vi dig gärna med att upprätta bokslut som ligger till grund för årsbokslut eller årsredovisning. Läs mer under Bokslut och årsredovisning.

Ekonomisk rådgivning

För oss är det viktigt att vi har en bra kommunikation med våra kunder. Vi arbetar helst på en personlig nivå och vi hjälper gärna till med rådgivning för att du ska kunna utveckla ditt företag på bästa sätt. Vi kompetensutvecklar oss ständigt för att kunna serva dig med de senaste och bästa skattereglerna. Läs mer under Ekonomisk rådgivning.

Ekonomisk utbildning

Många väljer idag att sköta sin löpande bokföring själva med det är inte alltid så lätt att veta hur man ska göra. Vill du också ha hjälp att komma igång? Oavsett förkunskaper hjälper vi dig gärna. Läs mer under Ekonomisk utbildning.

Regenzia erbjuder tjänster såsom bokföring, årsbokslut och deklaration