Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning - Regenzia ekonomi & bokföring AB

Ekonomisk rådgivning och skatteplanering

I vårt samarbete med våra kunder är kommunikation, rådgivning och personlig service en självklarhet för oss. Det är viktigt att du som företagare får bra och rättvisande beslutsunderlag från oss. Men det som vi ser som minst lika viktigt är att vi ser till att du förstår underlagen och vilken effekt olika beslut ger.

Vi genomgår ett antal vidareutbildningstimmar varje år i både redovisning och beskattning. Detta är en förutsättning för att kunna ge dig rätt infomation och den rådgivning som du efterfrågar. Vi bryr oss om våra kunders verksamhet och agerar gärna bollplank när det gäller ditt företag. Detta är en självklarhet för oss i ett samarbete.

Med mångårig erfarenhet, och kunder från många olika branscher, har vi samlat på oss kunskaper som vi gärna delar med oss av. Om du rådfrågar oss innan du agerar kan du undvika dyrbara misstag.

Har du frågor redan idag? Välkommen att kontakta oss!

Ekonomisk rådgivning ger dig rätt beslutsunderlag för företaget - Regenzia