Löner

Löner och personal

För alla företag, små som stora, med anställd personal ställs det krav på en korrekt löne- och personaladministration. Regelverken runt personal- och försäkringsfrågor är i de flesta fall komplicerade och svåra att förstå sig på. Behöver du hjälp med löner och/eller annan administration som rör din personal, hjälper vi dig gärna.

Utifrån vår kunskap på löne- och personalområdet kan vi erbjuda dig följande tjänster:

Löneadministration

– löneberäkningar

– förmånsberäkningar

– sjuklöneberäkningar

– utlägg och reseräkningar

– semesterlöneberäkningar

– beräkningsunderlag för inbetalning av skatter och avgifter till Skatteverket

– årliga kontrolluppgifter till Skatteverket

– årliga kontrolluppgifter till FORA och/eller andra pensionsbolag

Vi har både kunskap och system som klarar allt ifrån lättare lönehantering till mer avancerat. Vi kan även, efter särskild överenskommelse,  administrera hela ditt månatliga flöde, gällande dig och din personals löner, med alltifrån löneberäkning till utbetalning.

Personaladministration

– upprättande av anställningsavtal m m

– personalförsäkringar

Avtal och försäkringar är inte alltid så lätt att förstå sig på. Oftast är det lättare att ta till specialkompetens på området. Utformning och innehåll i ett avtal kan vara av högsta betydelse för dess giltighet. Vi kan hjälpa dig med avtal och övrig dokumenation inom arbetsrätt. Arbetsrätt är  lagstiftningen  som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Är du och din personal rätt försäkrade? Vi hjälper dig gärna att se över försäkringsbiten i ditt företag.

Alla företag har olika behov och vi ser det som vår uppgift att anpassa oss efter detta för att kunna bemöta just dina. Har du frågor redan idag? Välkommen att kontakta oss!