Viktiga Datum

 

2023

  • Välkommen in i det nya året önskar vi på Regenzia!

20 Februari

Moms – periodisk sammanställning – blankett 

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 Februari

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 Februari

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för januari 2018 ha kommit in till Skatteverket.

26 Februari 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret 2017 ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2017.

28 Februari 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Mars 2018 ” open=”no”]

1 Mars

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 juli 2017

– 31 augusti 2017

1 mars 

Inkomstdeklaration- rättelser

Sista dag för att lämna in rättelser om de ska förtryckas i Inkomstdeklaration 1.

12 Mars 

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i december 2017 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 30 september 2016

– 31 oktober 2016

– 30 november 2016

– 31 december 2016

12 Mars 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterad F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Mars 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för januari 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för februari 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 Mars 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Mars 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

– 31 juli 2017

– 31 augusti 2017

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 Mars

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 Mars

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 Mars 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för februari 2018 ha kommit in till Skatteverket.

26 Mars

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 januari 2018.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”April 2018″ open=”no”]

3 April

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

3 April 

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 juli 2017

– 31 augusti 2017

12 April 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 April

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för februari 2018 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

– en arbetsgivardeklaration för mars 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 April 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 April 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

– 31 juli 2017

– 31 augusti 2017

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 April 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

20 April 

Moms – elektroniska tjänster (MOSS)

Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för första kvartalet 2018 till Skatteverket.

25 April 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 April

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– moms för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2018 ha kommit in till Skatteverket.

26 April

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2018.

30 April 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-09-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Maj 2018″ open=”no”]

2 Maj 

Inkomstdeklarationen

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 1 för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

3 Maj 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 30 september 2017

– 31 oktober 2017

– 30 november 2017

– 31 december 2017

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 maj.

14 Maj 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

14 Maj

Moms – redovisning för helår – enskilda näringsidkare samt dödsbon

Om ditt företag redovisar moms helårsvis, har bokslutsdatum 31 december och under 2017 inte har handlat med företag i andra EU-länder ska

– momsen för januari – december 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

– momsdeklarationen för januari – december 2017 ha kommit in till Skatteverket.

14 Maj

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för januari – mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms

– moms för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för januari – mars 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms

– en momsdeklaration för mars 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för april 2018 ha kommit in till Skatteverket.

14 Maj 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

21 Maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 Maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

28 Maj

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2018 ha kommit in till Skatteverket.

28 Maj 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2018.

31 Maj

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-10-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Juni 2018″ open=”no”]

12 Juni 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Juni 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 januari 2018

– 28 februari 2018

– 31 mars 2018

– 30 april 2018

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 juni.

12 Juni 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för april 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för maj 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 Juni 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2018 vara bokförda på Skatteverkets konto.

20 Juni 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 Juni 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 Juni

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för maj 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för maj 2018 ha kommit in till Skatteverket.

26 Juni 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2018.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Juli 2018″ open=”no”]

2 Juli 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-11-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

2 Juli 

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 30 september 2017

– 31 oktober 2017

– 30 november 2017

– 31 december 2017

12 Juli 

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 januari 2017

– 28 februari 2017

– 31 mars 2017

– 30 april 2017

12 Juli 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Juli

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för maj 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för maj 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för juni 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 Juli

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Juli 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

– 30 september 2017

– 31 oktober 2017

– 30 november 2017

– 31 december 2017

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 Juli 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

20 Juli 

Moms – elektroniska tjänster (MOSS)

Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för andra kvartalet 2018 till Skatteverket.

25 Juli 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 Juli

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för juni 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för juni 2018 ha kommit in till Skatteverket.

26 Juli

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 maj 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 maj 2018.

31 Juli

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-12-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Augusti 2018 ” open=”no”]

1 Augusti 

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 30 september 2017

– 31 oktober 2017

– 30 november 2017

– 31 december 2017

13 Augusti 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 maj 2018

– 30 juni 2018

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 14 augusti.

13 Augusti

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2018 vara bokförda på Skatteverkets konto

– debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto.

17 Augusti

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– momsen för april – juni 2018 var bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms

– momsen för juni 2018 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

– en momsdeklaration för april – juni 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms

– en momsdeklaration för juni 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2018 ha kommit in till Skatteverket.

17 Augusti

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

– 30 september 2017

– 31 oktober 2017

– 30 november 2017

– 31 december 2017

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 Augusti 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

27 Augusti

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

27 Augusti 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för juli 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2018 ha kommit in till Skatteverket.

27 Augusti 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2018.

31 Augusti

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-01-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”September 2018″ open=”no”]

3 September 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 januari 2018

– 28 februari 2018

– 31 mars 2018

– 30 april 2018

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 september.

12 September

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 maj 2017

– 30 juni 2017

12 September 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 September 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för juli 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för juli 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för augusti 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 September

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 September 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 September 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 September 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för augusti 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2018 ha kommit in till Skatteverket.

26 September 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2018.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Oktober 2018″ open=”no”]

1 Oktober 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket.

12 Oktober 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Oktober 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 juli 2018

– 31 augusti 2018

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 oktober.

12 Oktober 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för augusti 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för augusti 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för september 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 Oktober 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

22 Oktober 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

22 Oktober 

Moms – elektroniska tjänster (MOSS)

Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för tredje kvartalet 2018 till Skatteverket.

25 Oktober 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 Oktober 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för september 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2018 ha kommit in till Skatteverket.

26 Oktober 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2018.

31 Oktober 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-03-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”November 2018″ open=”no”]

1 November

Allmän fastighetstaxering

Fastighetsdeklaration till 2019 års fastighetstaxering av alla hyreshus, industrier, ägarlägenheter, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter ska vara lämnad.

1 November 

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna en Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 januari 2018

– 28 februari 2018

– 31 mars 2018

– 30 april 2018

5 November

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 maj 2018

– 30 juni 2018

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 6 november.

12 Oktober

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i augusti 2018 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 juli 2017

– 31 augusti 2017

12 November

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 November 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för juli-september 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms

– momsen för september 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för juli-september 2018 ha kommit in till Skatteverket gäller företag som har tremånadersmoms

– en momsdeklaration för september 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för oktober 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 November 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 November 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

– 31 januari 2018

– 28 februari 2018

– 31 mars 2018

– 30 april 2018

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 November 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 November 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 November 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för oktober 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2018 ha kommit in till Skatteverket.

26 November 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2018.

30 November 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”December 2018″ open=”no”]

3 December

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 januari 2018

– 28 februari 2018

– 31 mars 2018

– 30 april 2018

3 December

Preliminär inkomstdeklaration

Senast denna dag ska preliminär inkomstdeklaration ha kommit in till Skatteverket avseende beskattningsåret 2019 för bland annat fysiska personer och enskilda näringsidkare.

12 December 

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du fick slutskattebesked i september 2018.

12 December

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto

12 December 

Omsättning på högst 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för oktober 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för oktober 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för november 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 December 

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 December 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

– 31 januari 2018

– 28 februari 2018

– 31 mars 2018

– 30 april 2018

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

17 December 

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

– 31 maj 2018

– 30 juni 2018

20 December

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

27 December 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

27 December 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2018.

27 December 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

– 31 maj 2018

– 30 juni 2018

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

27 December 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2018 ha kommit in till Skatteverket,

– momsen för november 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_1″ last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=”” min_height=””][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=””]

2019

[/fusion_title][fusion_accordion type=”” boxed_mode=”yes” border_size=”” border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”” icon_alignment=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”Januari 2019″ open=”no”]

  • Välkommen in i det nya året önskar vi på Regenzia!

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Februari 2019″ open=”no”]

25 Februari 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 Februari 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för januari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för januari 2019 ha kommit in till Skatteverket.

26 Februari 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret 2018 ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2018.

28 Februari 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Mars 2019″ open=”no”]

1 Mars 

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 juli 2018

– 31 augusti 2018

1 Mars 

Rättelser

Sista dag för att lämna in rättelser om de ska förtryckas i Inkomstdeklaration 1.

12 Mars 

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i december 2018 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 30 september 2017

– 31 oktober 2017

– 30 november 2017

– 31 december 2017

12 Mars 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterad F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Mars 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för januari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för januari 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för februari 2019 ha kommit in till Skatteverket.

12 Mars 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Mars 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutade den

– 31 juli 2018

– 31 augusti 2018

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 Mars 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 Mars 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 Mars 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för februari 2019 ha kommit in till Skatteverket.

26 Mars 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 januari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 januari 2019.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”April 2019″ open=”no”]

1 April 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

1 April 

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 juli 2018

– 31 augusti 2018

12 April 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 April

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för februari 2019 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

– en arbetsgivardeklaration för mars 2019 ha kommit in till Skatteverket.

12 April 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 April 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutade den

– 31 juli 2018

– 31 augusti 2018

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

23 April 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars eller första kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

23 April 

Moms – elektroniska tjänster (MOSS)

Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för första kvartalet 2019 till Skatteverket.

25 April 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars eller första kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 April 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– moms för mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2019 ha kommit in till Skatteverket.

26 April 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutade den 28 februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 28 februari 2019.

30 April

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-09-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Maj 2019″ open=”no”]

2 Maj 

Inkomstdeklarationen

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 1 för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

3 Maj 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 30 september 2018

– 31 oktober 2018

– 30 november 2018

– 31 december 2018

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 maj.

13 Maj

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

13 Maj 

Moms – redovisning för helår – enskilda näringsidkare samt dödsbon

Om ditt företag redovisar moms helårsvis, har bokslutsdatum 31 december och under 2018 inte har handlat med företag i andra EU-länder ska

– momsen för januari – december 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

– momsdeklarationen för januari – december 2018 ha kommit in till Skatteverket.

13 Maj 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för januari – mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms

– moms för mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för januari – mars 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms

– en momsdeklaration för mars 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för april 2019 ha kommit in till Skatteverket.

13 Maj 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 Maj 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

27 Maj 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

27 Maj 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för april 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2019 ha kommit in till Skatteverket.

27 Maj 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2019.

31 Maj 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-10-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Juni 2019″ open=”no”]

12 Juni 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Juni 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 januari 2019

– 28 februari 2019

– 31 mars 2019

– 30 april 2019

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 juni.

12 Juni 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för april 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för april 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för maj 2019 ha kommit in till Skatteverket.

12 Juni 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2019 vara bokförda på Skatteverkets konto.

20 Juni 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 Juni

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 Juni

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för maj 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för maj 2019 ha kommit in till Skatteverket.

26 Juni 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutade den 30 april 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 30 april 2019.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Juli 2019″ open=”no”]

1 Juli 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-11-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

1 Juli 

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 30 september 2018

– 31 oktober 2018

– 30 november 2018

– 31 december 2018

12 Juli 

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 januari 2018

– 28 februari 2018

– 31 mars 2018

– 30 april 2018

12 Juli 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Juli 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för maj 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för maj 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för juni 2019 ha kommit in till Skatteverket.

12 Juli 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 Juli 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutade den

– 30 september 2018

– 31 oktober 2018

– 30 november 2018

– 31 december 2018

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

22 Juli

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni eller andra kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

22 Juli 

Moms – elektroniska tjänster (MOSS)

Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för andra kvartalet 2019 till Skatteverket.

25 Juli 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni eller andra kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 Juli 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för juni 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för juni 2019 ha kommit in till Skatteverket.

26 Juli 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 maj 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 maj 2019.

31 Juli

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-12-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Augusti 2019″ open=”no”]

1 Augusti 

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 30 september 2018

– 31 oktober 2018

– 30 november 2018

– 31 december 2018

12 Augusti 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 maj 2019

– 30 juni 2019

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 augusti.

12 Augusti 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2019 vara bokförda på Skatteverkets konto

– debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto.

19 Augusti 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– momsen för april – juni 2019 var bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms

– momsen för juni 2019 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

– en momsdeklaration för april – juni 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms

– en momsdeklaration för juni 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2019 ha kommit in till Skatteverket.

19 Augusti 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutade den

– 30 september 2018

– 31 oktober 2018

– 30 november 2018

– 31 december 2018

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 Augusti

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 Augusti 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 Augusti 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för juli 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2019 ha kommit in till Skatteverket.

26 Augusti 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2019.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”September 2019″ open=”no”]

2 September

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2019-01-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

3 September

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 januari 2019

– 28 februari 2019

– 31 mars 2019

– 30 april 2019

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 september.

12 September 

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 maj 2018

– 30 juni 2018

12 September 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 September 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för juli 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för juli 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för augusti 2019 ha kommit in till Skatteverket.

12 September 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 September 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 September 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 September 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för augusti 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2019 ha kommit in till Skatteverket.

26 September 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 juli 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 juli 2019.

30 September 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2019-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Oktober 2019″ open=”no”]

14 Oktober 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

14 Oktober 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 juli 2019

– 31 augusti 2019

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 15 oktober.

14 Oktober 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för augusti 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för augusti 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för september 2019 ha kommit in till Skatteverket.

14 Oktober 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

21 Oktober 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

21 Oktober 

Moms – elektroniska tjänster (MOSS)

Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för tredje kvartalet 2019 till Skatteverket.

25 Oktober 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september eller tredje kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

28 Oktober

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för september 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2019 ha kommit in till Skatteverket.

28 Oktober 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2019.

30 Oktober 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2019-03-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”November 2019″ open=”no”]

1 November 

Förenklad fastighetstaxering

Fastighetsdeklaration till 2020 års fastighetstaxering av lantbruksenheter ska vara lämnad.

1 November 

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna en Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 januari 2019

– 28 februari 2019

– 31 mars 2019

– 30 april 2019

4 November 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 maj 2019

– 30 juni 2019

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 5 november.

12 November 

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i augusti 2019 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 juli 2018

– 31 augusti 2018

12 November 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 November 

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för juli-september 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms

– momsen för september 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för juli-september 2019 ha kommit in till Skatteverket gäller företag som har tremånadersmoms

– en momsdeklaration för september 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för oktober 2019 ha kommit in till Skatteverket.

12 November 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 November 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutade den

– 31 januari 2019

– 28 februari 2019

– 31 mars 2019

– 30 april 2019

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 November 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 November 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– momsen för oktober 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2019 ha kommit in till Skatteverket.

26 November 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutade den 30 september 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 30 september 2019.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”December 2019″ open=”no”]

2 December 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2019-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

2 December 

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 januari 2019

– 28 februari 2019

– 31 mars 2019

– 30 april 2019

2 December 

Preliminär inkomstdeklaration

Senast denna dag ska preliminär inkomstdeklaration ha kommit in till Skatteverket avseende beskattningsåret 2020 för bland annat fysiska personer och enskilda näringsidkare.

12 December 

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du fick slutskattebesked i september 2019.

12 December 

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 December 

Omsättning på högst 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

– momsen för oktober 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för oktober 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– en arbetsgivardeklaration för november 2019 ha kommit in till Skatteverket.

12 December 

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 December 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutade den

– 31 januari 2019

– 28 februari 2019

– 31 mars 2019

– 30 april 2019

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

16 December

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 maj 2019

– 30 juni 2019

20 December 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

27 December 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

27 December 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– bedriver EU-handel

ska

– momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 oktober 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 oktober 2019.

27 December 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutade den

– 31 maj 2019

– 30 juni 2019

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

27 December 

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

– moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2019 ha kommit in till Skatteverket,

– momsen för november 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]